Kristus - nádej nášho života

31.03.2010 11:20

 

Na Veľkú noc - 1. a 2. sviatok veľkonočný - oslavujeme život, ktorý do sveta prišiel vzkriesením Krista. Pán Ježiš na tretí deň ako zomrel, skrze moc Božiu znova ožil. Kristovo dielo je jedinečné práve v tomto ohľade, v Ňom sa splnilo Písmo sväté. Je úžasné vedieť, že Boh Syn - Ježiš Kristus - nie je mŕtvy, ale žije. Lebo " Boh nie je (Bohom) mŕtvych, ale živých. " (Mk 12, 27)

S Kristom vo viere smieme prežiť i svoje budúce vzkriesenie. " Lebo vieme, že Kristus, ktorý vstal z mŕtvych, viac neumiera a smrť už viac nepanuje na Ním ... Tak súďte aj vy, že živí ste Bohu v Kristu Ježiši. " (R 6,9.11)

Veľkou nocou sa završuje obdobie, ktoré sme prežívali v Kvetnú nedeľu (6. pôstnu) a na Veľký piatok, aby sa splnili Pánove slová:

" Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom, odsúdia ho na smrť, vydajú pohanom, aby sa Mu posmievali, zbičovali Ho a ukrižovali: ale na tretí deň vstane z mŕtvych. " (Mt 20,18-19)

Bratia a sestry vo vzkriesenom Kristu! Želám Vám, aby veľkonočné sviatky vám boli sviatkami živého Krista, ktorý je nádejou nášho života.

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Jaroslav Matys, admin. zboru Soňa Grinvaldská, zb. dozorkyňa Martin Zaťko, zb. kaplán Kostolná 30
053 61 Spišské Vlachy
0918 828 399 (administrátor)
0915 922 578 (zb. dozorkyňa)
0918 145 505 (zb. kaplán)