Kristus trpel za nás

31.03.2010 11:18

 

Udalosti Veľkého piatka sú živou spomienkou na utrpenie Krista. Pre kresťana to nie je len historická udalosť, na ktorú sa zvykne spomínať počas bežných dní roka, ale jej obsah má zmysel pre každého človeka. V Kristovej smrti ide o obeť za každého človeka, obeť a prínos v zmysle slov apoštola Pavla v liste do Ríma:

" Lebo ak pádom jedného človeka, Ježiša Krista, sa milosť Božia a dar tým väčšmi rozhojnili pri mnohých. " (R 5,15)

" ... skrze poslušnosť jedného človeka mnohí budú ospravedlnení. " (R 5,19)

Pán nech vás vedie, aby ste spolu s celým kresťanským svetom prežívali veľkosť obete Krista Pána a jej úžitok si privlastnili vierou.

Vyhľadávanie

Kontakt

Mgr. Jaroslav Matys, admin. zboru Soňa Grinvaldská, zb. dozorkyňa Martin Zaťko, zb. kaplán Kostolná 30
053 61 Spišské Vlachy
0918 828 399 (administrátor)
0915 922 578 (zb. dozorkyňa)
0918 145 505 (zb. kaplán)